Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

February 16 2017

sumire
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaoutoflove outoflove
sumire
4264 cc2d 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaoutoflove outoflove
sumire
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoutoflove outoflove
sumire
Reposted fromlululemony lululemony viaoutoflove outoflove
1769 e719 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoutoflove outoflove

February 15 2017

sumire
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viablaxkseoul blaxkseoul
sumire
5957 7575
Reposted fromretaliate retaliate viahomes homes

June 24 2015

sumire
4605 da75 500
Reposted fromrof rof

June 21 2015

sumire
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viairmelin irmelin
sumire
2527 f04f
Reposted fromvegetazen vegetazen viablaxkseoul blaxkseoul

June 18 2015

sumire
Reposted fromdreamadream dreamadream viapermanent permanent
sumire
    
Reposted fromdreamadream dreamadream viahormeza hormeza
sumire
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viacryingangel cryingangel

June 17 2015

sumire
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viacryingangel cryingangel

June 15 2015

sumire
4679 3718
Reposted fromhalpert halpert

May 29 2015

sumire
3528 e609 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialisiawiedzma lisiawiedzma
8934 67e1 500

(photo via zer8ne)

Reposted fromwit wit vialisiawiedzma lisiawiedzma
sumire
6471 04e9 500
Reposted fromhalpert halpert viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

May 24 2015

sumire
1026 0aa3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl