Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

sumire
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viablaxkseoul blaxkseoul
sumire
1776 e662 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaabsolutiv absolutiv
3037 e0eb 500

beatpie:

Cherry blossoms in full bloom at Mount Yoshino, Nara, Japan

Reposted fromniha-nyan niha-nyan viaabsolutiv absolutiv
sumire
4021 b5a7
Reposted fromcountingme countingme viablaxkseoul blaxkseoul

April 21 2018

sumire
4368 c250 500
Reposted fromtfu tfu vialeniwabula leniwabula

March 31 2018

sumire
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahappykokeshi happykokeshi
sumire
sumire
tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo1_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo2_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo3_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo4_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo5_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo6_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo7_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo8_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo9_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo10_500

solacebaby [via bintalghazi]: Japanese photographer Chino Otsuka took old photos from her childhood and put pictures of her present self in them, creating lovely double self-portraits.

Reposted frommr-absentia mr-absentia vialeniwabula leniwabula
sumire
2005 96fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds
sumire
2161 925a
Reposted frompeluda peluda viaunmadebeds unmadebeds
sumire
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus vialeniwabula leniwabula
sumire

March 19 2018

sumire
2109 59ac 500
Reposted frompiehus piehus vialeniwabula leniwabula

March 01 2018

sumire

February 28 2018

sumire
4580 749e 500
sumire
sumire
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viaabsolutiv absolutiv

February 23 2018

sumire
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianonecares nonecares

February 21 2018

sumire
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 20 2018

sumire
3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl